loader image

हाम्रो जानकारी केन्द्रमा स्वागत छ

के म मेरो शर्त परिवर्तन वा रद्द गर्न सक्छु?

Aug 31, 2021 | Sportsbook

दुर्भाग्यवश, तपाईंले आफ्नो शर्त पुष्टि गरेपछि, यसलाई रद्द वा सम्पादन गर्न सम्भव छैन। सँधै सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको शर्तको विवरणहरू तपाइँले पुष्टि गर्नु अघि सही छन्।