loader image

សូមស្វាគមន៍មកកាន់វេបសាយរបស់យើង។

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

ឯកជនភាពរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងហើយយើងប្តេជ្ញាការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក. យើងនឹងច្បាស់លាស់ និងបើកចំហអំពីមូលហេតុដែលយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងរបៀប ដែលយើងប្រើវា, កន្លែងណាដែលអ្នកមានជម្រើស ឬសិទ្ធិ យើងនឹងពន្យល់អ្នកពីចំណុចទាំងនេះ.

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពន្យល់ពីរបៀបដែល Mega Casino World ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់គេហទំព័រណាមួយរបស់យើង.

ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលមាននៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះទេ, សូមកុំបន្តទៅមុខទៀតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង, សូមជ្រាបថា ការចុះឈ្មោះគណនីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ការភ្នាល់ និងការផ្ទេរប្រាក់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបញ្ជាក់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញរបស់អ្នកជាមួយ នឹងលក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង, អ្នកមានសិទ្ធិឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រនៅពេលណាក៏បាន. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនៅតែតម្រូវឱ្យស្របច្បាប់ ដើម្បីរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនរបស់អ្នក.

យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាប្រចាំចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ហើយនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពី ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះដោយប្រកាសលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែនៅលើវេទិការបស់យើង, យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នក ពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះឱ្យបានទៀងទាត់.

តើអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់អ្នក?

តាមរយៈគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ Mega Casino World រួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខារបស់យើង (ជារួម “យើង” ឬ “ពួកយើង” ឬ “របស់យើង”) គ្រប់គ្រងវិធីដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ត្រូវបានប្រមូល និងគោលបំណងដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ Mega Casino World ដើរតួជា “អ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ” សម្រាប់គោលបំណងនៃច្បាប់ការពារទិន្នន័យអឺរ៉ុបដែលអាចអនុវត្តបាន.

មន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់យើង

ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ ឬចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែល Mega Casino World ដោះស្រាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អ្នកអាចទាក់ទងមន្ត្រីការពារទិន្នន័យរបស់យើង តាមរយៈ [email protected].

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលអំពីអ្នក

ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់ពួកយើងក្នុងដំណើរការបង្កើតគណនី, ការដាក់ភ្នាល់ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម នៃគេហទំព័រ. ព័ត៌មាននេះត្រូវបានទាមទារដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលទៅកាន់ផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រ របស់យើង និងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ.

ទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលនៅពេលដែលអ្នក៖
• ចុះឈ្មោះគណនីជាមួយ Mega Casino World;
• ផ្តល់ដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលប្រើគេហទំព័រ;
• បង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សាធារណៈនៃគេហទំព័រ; និង
• ផ្តល់វានៅពេលអ្នកទាក់ទងក្រុមជំនួយអតិថិជនរបស់យើង.

ព័ត៌មានរួមមានរបស់អ្នក៖
• ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់;
• នាមខ្លួន និងនាមត្រកូល
• អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល;
• អាស័យដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន;
• លេខទូរស័ព្ទ;
• អាសយដ្ឋានចេញវិក្កយបត្រ;
• ឯកសារអត្តសញ្ញាណ;
• ឯកសារបញ្ជាក់អាសយដ្ឋាន;
• ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ;
• ចំណូលចិត្តការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ;
• ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនៅពេលប្រើវេទិការបស់យើង; និង
• ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប័ណ្ណឥណទាន/ឥណពន្ធ ឬព័ត៌មានការទូទាត់ផ្សេងទៀត.

ព័ត៌មានក៏ត្រូវបានទាមទារសម្រាប់គោលបំណងចេញវិក្កយបត្រ និងដើម្បីការពារអនីតិជនផងដែរ។ អ្នកអាច កែប្រែ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាននេះដោយទាក់ទងផ្នែកជំនួយអតិថិជន, ទិន្នន័យនេះគឺសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ ផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ លើកលែងតែទិន្នន័យដែលមានចែងខាងក្រោម.

ការហៅតាមទូរស័ព្ទ

ការហៅទូរសព្ទទៅ និងមកពីមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងត្រូវបានកត់ត្រាសម្រាប់គោលបំណងបណ្តុះ បណ្តាល និងសុវត្ថិភាព រួមជាមួយនឹងការដោះស្រាយរាល់សំណួរដែលកើតឡើងពីសេវាកម្មដែលអ្នកបានទទួល.

មុខងារសង្គមនៃផលិតផលរបស់យើង

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសចូលរួមក្នុងមុខងារសង្គមណាមួយដែលយើងផ្តល់ជាមួយផលិតផលរបស់យើង (ដូចជា បន្ទប់ជជែក) Mega Casino World អាចរក្សាទុកកំណត់ត្រា ឬដំណើរការទិន្នន័យនេះ.

ព័ត៌មានមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន និងការវិភាគចរាចរណ៍

Mega Casino World ខិតខំធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងមានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅ បាន និងងាយស្រួលស្វែងរកនៅលើអ៊ីនធឺណិត. Mega Casino World ប្រមូលទិន្នន័យអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រ ដែលមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ទាល់, នៅពេលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយសេវាកម្ម នោះម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងរក្សាកំណត់ហេតុ សកម្មភាពតែមួយគត់សម្រាប់អ្នក ដែលប្រមូលព័ត៌មានរដ្ឋបាល និងចរាចរណ៍មួយចំនួន រួមមានៈ អាសយដ្ឋាន IP ប្រភព ពេលវេលានៃការចូលប្រើ កាលបរិច្ឆេទនៃការចូលប្រើ គេហទំព័រដែលបានចូលមើល ការប្រើប្រាស់ភាសា របាយការណ៍គាំងកម្ម វិធី។ និងប្រភេទនៃកម្មវិធីរុករកដែលបានប្រើ, ព័ត៌មាននេះគឺចាំបាច់សម្រាប់ការផ្តល់ និងគុណភាពនៃសេវាកម្មរបស់យើង.

Cookies (ខូឃី)

Mega Casino World ប្រើប្រាស់ខូឃី ដើម្បីធានាថាគេហទំព័ររបស់យើងដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងដើម្បីបង្កើន ការចូលមើលរបស់អ្នកទៅកាន់វេទិការបស់យើង, ព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបាននៅក្នុងគោលការណ៍ខូគីរបស់យើង.

របៀប និងមូលហេតុដែលយើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក.

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមវិធីជាច្រើនដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រភេទដូចខាងក្រោម៖
• ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ.
• ដើម្បីបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិរបស់យើង.
• ដើម្បីតាមដានដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើង; និង
• ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានទីផ្សារ

សិទ្ធិរបស់អ្នកលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទ និងមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនោះ. ផ្នែកនេះផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រភេទនីមួយៗ សិទ្ធិដែលវាផ្តល់ឱ្យអ្នក និងរបៀបអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះ. សិទ្ធិទាំងនេះគឺមានលក្ខណៈដិតតាមប្រភេទនីមួយៗ.

ការផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យអ្នកអាចប្រើគេហទំព័ររបស់យើង បង្កើតគណនីរបស់អ្នក ចូលរួមក្នុងសៀវភៅកីឡាអនឡាញ កាស៊ីណូ និងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជំនួយផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជន.

ដើម្បីផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង យើងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយស្ថាប័នខាងក្រៅ ដែលធ្វើការជំនួសយើង. ព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបាននៅក្នុងផ្នែកចែករំលែកព័ត៌មាន.

ប្រភេទនេះគ្របដណ្ដប់លើសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលត្រូវការដើម្បីឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលអ្នកប្រើ ឬបានចុះឈ្មោះ, ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឱ្យព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើតាមរបៀបនេះទេ ជម្រើសរបស់អ្នកគឺមិនត្រូវប្រើ សេវាកម្មរបស់យើង ហើយបិទគណនីរបស់អ្នក.

Mega Casino World នឹងប្រើប្រាស់ឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក និង/ឬភស្តុតាងនៃអាសយដ្ឋានដើម្បីពិនិត្យមើល ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នក ដើម្បីឱ្យពួកយើងការពារអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងពីអាកប្បកិរិយាក្លែងបន្លំ និងដើម្បីលើកកម្ពស់ ការលេងល្បែងដែលមានការទទួលខុសត្រូវ.

យើងអាចធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនូវសុវត្ថិភាពនៅពេលណាមួយដើម្បីធ្វើសុពលភាពទិន្នន័យចុះឈ្មោះដែលផ្តល់ដោយអ្នក និងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកសម្រាប់ការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌដែល អាចកើតមានរបស់យើង និងច្បាប់ជាធរមាន, ការពិនិត្យសុវត្ថិភាពអាចរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ ការបញ្ជាទិញរបាយការណ៍ឥណទាន និង/ឬបើមិនដូច្នេះទេការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋាន ទិន្នន័យភាគីទីបី.

ដើម្បីតាមដានដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើង

ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ យើងប្រើប្រាស់ខូគី និងការវិភាគចរាចរណ៍ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃគេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើងដែលមាន, យើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពទាំងនេះ ហើយយើងធានាថាយើងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើឯកជនភាពរបស់អ្នក.

អ្នកមានសិទ្ធិ ‘ជំទាស់’ ចំពោះសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើង ប្រសិនបើអ្នកជឿថាសិទ្ធិ របស់អ្នកក្នុងភាពឯកជនមានលើសពីផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើង ប្រសិនបើអ្នកចង់ជំទាស់លើសពី ការគ្រប់គ្រងខូគីរបស់អ្នក វាអាចមានន័យថាអ្នកត្រូវបិទគណនីរបស់អ្នក.

ការធ្វើទីផ្សារ

ប្រសិនបើអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវការយល់ព្រមរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើ ដូច្នេះ យើងនឹងផ្ញើជូនអ្នកនូវការផ្តល់ជូន និងការផ្សព្វផ្សាយ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល សារ (SMS) ឬតាមអ៊ីនធឺណិត, យើងមិនចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីដើម្បីឱ្យពួកគេ ប្រើប្រាស់សម្រាប់ទីផ្សារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទេ.

អ្នកមានសិទ្ធិដកការយល់ព្រម ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណូលចិត្តទីផ្សាររបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន.

សិទ្ធិរបស់អ្នក

សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការកែតម្រូវ

ប្រសិនបើអ្នកជឿថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងកាន់លើអ្នកគឺមិនត្រឹមត្រូវ អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវវា. សម្រាប់ព័ត៌មានណាមួយដែលមិនអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមរយៈគណនីរបស់ខ្ញុំ សូមទាក់ទង [email protected].

សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការស្នើសុំច្បាប់ចម្លងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក.

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងកាន់អំពីអ្នក អ្នកគួរតែស្នើសុំវាតាមរយៈការជជែកផ្ទាល់ ឬតាមរយៈអ៊ីមែល [email protected] ហើយយើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទម្រង់បែបបទដើម្បីបំពេញ, ទម្រង់បែបបទនេះ មិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំទេ ប៉ុន្តែជួយយើងក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកក្នុងលក្ខណៈទាន់ពេលវេលា. ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងសួរអ្នកសម្រាប់ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណដែលមាន សុពលភាព ហើយនៅពេលដែលយើងបានទទួលវា យើងនឹងផ្តល់ការឆ្លើយតបរបស់យើងក្នុងរយៈពេលមួយខែ, ប្រសិនបើ សំណើរបស់អ្នកមានភាពស្មុគ្រស្មាញខុសពីធម្មតា ហើយទំនងជាចំណាយពេលយូរជាងមួយខែ យើងនឹងប្រាប់អ្នកឱ្យបានឆាប់ តាមដែលយើងអាចធ្វើបាន ហើយប្រាប់អ្នកពីរយៈពេលដែលយើងគិតថាវានឹងចំណាយពេល សំណើបែបនេះក៏អាចនឹងត្រូវ ចំណាយលើការគ្រប់គ្រងផងដែរ.

សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការលុបបំបាត់

អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលមិនមានហេតុផលគួរឱ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍ បន្តដំណើរការ, សិទ្ធិនេះអនុវត្តតែក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ, វាមិនមែនជាការធានាឬ សិទ្ធិទាំងស្រុង.

សិទ្ធិក្នុងការលុបមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ ប្រសិនបើដំណើរការចាំបាច់សម្រាប់ហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលខាងក្រោម៖ អនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ និងព័ត៌មាន; ដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ កាតព្វកិច្ច; សម្រាប់ការអនុវត្តភារកិច្ច ដែលធ្វើឡើងជាប្រយោជន៍សាធារណៈ ឬក្នុងការអនុវត្តអាជ្ញាធរផ្លូវការ; សម្រាប់គោលបំណងទុកក្នុងប័ណ្ណសារជាសាធារណៈ ការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រ គោលបំណងស្រាវជ្រាវ ឬស្ថិតិដែលការលុបបំបាត់ទំនងជាធ្វើឱ្យមិនអាចសម្រេចបាន ឬធ្វើឱ្យខូចគុណភាព យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសមិទ្ធិផលនៃដំណើរការនេះ; ឬ * សម្រាប់ការបង្កើត ការអនុវត្ត ឬការពារផ្លូវច្បាប់ ការទាមទារ.

ចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

យើងអាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់ភាគីទីបី៖
• ប្រសិនបើយើងស្ថិតនៅក្រោមកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង្ហាញ ឬចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងគោលបំណង អនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិណាមួយ;
• ដើម្បីអនុវត្ត ឬអនុវត្តលក្ខខណ្ឌនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតណាមួយ;
• ដើម្បីជួយយើងក្នុងការផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផល និងសេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំ រួមទាំង មិនកំណត់ចំពោះអ្នកផ្តល់កម្មវិធីភាគីទីបី.
• ប្រសិនបើនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់យើង អ្នកត្រូវបានគេរកឃើញថាបានបោកប្រាស់ ឬប៉ុនប៉ងបោកប្រាស់ យើង ឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃសេវាកម្មក្នុងមធ្យោបាយណាមួយ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះហ្គេមនោះទេ. ឧបាយកល ឬការក្លែងបន្លំការទូទាត់;
• សម្រាប់គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវលើការការពារការញៀន (ទិន្នន័យនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើង អនាមិក)
• ដើម្បីការពារសិទ្ធិ ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬសុវត្ថិភាពរបស់យើង អតិថិជនរបស់យើង ឬអ្នកដទៃ. និង
• កន្លែងដែលយើងបានទទួលការអនុញ្ញាតពីអ្នក ដើម្បីឱ្យពួកយើងធ្វើដូច្នេះ.

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាននៅលើសេវាកម្មអាចត្រូវបានរក្សាទុក និងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនៅក្នុង ដែលយើង ឬសាខា ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ឬភ្នាក់ងាររបស់យើង រក្សាសម្ភារៈបរិក្ខារ, ដោយប្រើសេវាកម្មរបស់យើង អ្នក. យល់ព្រមយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះការផ្ទេរព័ត៌មានណាមួយនៅខាងក្រៅប្រទេសរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលយើងផ្ទេរណាមួយ. ផ្នែកនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅខាងក្រៅ EEA ឬយុត្តាធិការគ្រប់គ្រាន់ យើងនឹងទទួលយកដោយសមហេតុផល ជំហានដើម្បីធានាថាវាត្រូវបានប្រព្រឹត្តិដោយសុវត្ថិភាព ដូចដែលវាស្ថិតនៅក្នុង EEA ឬយុត្តាធិការគ្រប់គ្រាន់.

ជំហានទាំងនេះរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
• ការចងច្បាប់សាជីវកម្ម;
• កិច្ចសន្យាគំរូ ឬ
• របាំងការពារឯកជនភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក/សហភាពអឺរ៉ុប

សុវត្ថិភាព

យើង​យល់​ពី​សារៈសំខាន់​នៃ​សុវត្ថិភាព និង​បច្ចេកទេស​ចាំបាច់​ដើម្បី​ធានា​ព័ត៌មាន. យើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែលយើងទទួលបានដោយផ្ទាល់ពីអ្នកនៅក្នុងការអ៊ិនគ្រីប និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ដែលបានការពារដោយពាក្យសម្ងាត់ ដែលរស់នៅក្នុងបណ្តាញសុវត្ថិភាពរបស់យើង នៅពីក្រោយសកម្មភាពទំនើបទាន់សម័យ កម្មវិធីជញ្ជាំងភ្លើង, (សេវាកម្មរបស់យើងគាំទ្រ SSL កំណែ 3 ជាមួយនឹងការអ៊ិនគ្រីប 128 ប៊ីត) . យើងក៏យកដែរ. វិធានការដើម្បីធានាឱ្យក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ភ្នាក់ងារ សាខា និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងប្រើប្រាស់សុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ វិធានការ.

ការរក្សាទុក

យើងរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដរាបណាយើងទាមទារវាដោយហេតុផល សម្រាប់គោលបំណងផ្លូវច្បាប់ ឬអាជីវកម្ម. ក្នុងការកំណត់រយៈពេលរក្សាទុកទិន្នន័យ Mega Casino World ពិចារណាលើច្បាប់ក្នុងស្រុក កាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យា និងការរំពឹងទុក និងតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់យើង, នៅពេលដែលយើងលែងត្រូវការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងលុប ឬបំផ្លាញវាដោយសុវត្ថិភាព.

ការអនុវត្តន៍របស់ភាគីទីបី

យើងមិនអាចធានាការការពារព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យភាគីទីបីតាមអ៊ីនធឺណិតបានទេ. គេហទំព័រដែលភ្ជាប់ទៅ ឬពីសេវាកម្ម ឬព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយភាគីទីបីណាមួយ. គ្រប់គ្រងកម្មវិធីសម្ព័ន្ធរបស់យើង (ប្រសិនបើមាន) ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀត ចាប់តាំងពីភាគីទីបីទាំងនេះ គេហទំព័រអនឡាញត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងដំណើរការដោយឯករាជ្យពីយើង, ព័ត៌មានណាមួយដែលប្រមូលបានដោយ ភាគីទីបីទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាព ប្រសិនបើមាន នៃភាគីទីបីបែបនេះ. គេហទំព័ររបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត ដែលនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់យើង និងមិនមាន គ្របដណ្តប់ដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ, ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតដោយប្រើតំណភ្ជាប់ ដែលបានផ្តល់ ប្រតិបត្តិករនៃគេហទំព័រទាំងនេះអាចប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នក ដែលនឹងត្រូវបានប្រើដោយពួកគេស្របតាម គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ ដែលអាចខុសពីគោលការណ៍របស់យើង, យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះតែប្រតិបត្តិករ របស់គេហទំព័រទាំងនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខងារ ឬកំហុសដែលអាចកើតមាននៅលើគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់.

វិភាគ Google

វិភាគ (ក្រុមហ៊ុន Google Inc.)

Google Analytics គឺជាសេវាកម្មវិភាគគេហទំព័រដែលផ្តល់ដោយ Google Inc. (“Google”) . Google ប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីតាមដាន និងពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់ Mega Casino World ដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពី សកម្មភាពរបស់វា និងចែករំលែកវាជាមួយសេវាកម្ម Google ផ្សេងទៀត, Google អាចប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន, កំណត់បរិបទ និងកំណត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួននៃបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន, ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានប្រមូល៖ ខូគី(Cookies) និងទិន្នន័យប្រើប្រាស់

ការបដិសេធ

សេវាកម្មដំណើរការ ‘AS-IS’ និង ‘AS-AVAILABLE’ ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវគ្រប់ប្រភេទ, យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ ព្រឹត្តិការណ៍ដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់យើង, ដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញ និងការផ្លាស់ប្តូរជានិច្ចនៃបច្ចេកវិទ្យា និងអាជីវកម្មរបស់យើង យើងមិនអាចធានាបានទេ យើងក៏មិនអះអាងថានឹងមានកំហុសដែរ- ការអនុវត្តដោយឥតគិតថ្លៃ ទាក់ទងនឹងភាពឯកជននៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ. សម្រាប់ការខូចខាត ដោយប្រយោល ចៃដន្យយណាមួយ, ផលវិបាក ឬការខូចខាត ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ឬការចេញផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន.

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង.

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍នេះពីពេលមួយទៅពេលមួយ ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលវាឱ្យបានញឹកញាប់. ប្រសិនបើការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ យើងនឹងប្រើប្រាស់ការព្យាយាម សមហេតុផល ជូនដំណឹងដល់អ្នកជាមុនតាមអ៊ីមែល ការជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័រ ឬទំនាក់ទំនងដែលបានព្រមព្រៀង ផ្សេងទៀត, ឆានែល, យើងនឹងទាក់ទងការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់អ្នកជាមុន ដោយផ្តល់នូវចំនួនទឹកប្រាក់សមរម្យ ពេលវេលាសម្រាប់អ្នកដើម្បីពិចារណា និងស្វែងយល់ពីការផ្លាស់ប្តូរ មុនពេលវាមានប្រសិទ្ធភាព. យើង​នឹង​មិន​អនុវត្ត​
ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ជា​សម្ភារៈ​ទៅ ​នឹង​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​ដោយ​គ្មាន​ការ​យល់ព្រម​ពី​អ្នក​, ប្រសិនបើ​អ្នកបដិសេធមិន ទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ ចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាព ឬបើមិនដូច្នេះទេមិនទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេ នេះ យើងប្រហែលជាមិនអាចបន្តផ្តល់ផលិតផលមួយចំនួន ឬទាំងអស់ និង សេវាកម្ម.

ទាញយកកម្មវិធី MCW របស់យើងពីទូរស័ព្ទដៃថ្ងៃនេះ

ទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏រំភើបជាមួយ MCW!

MCW iOS អេក្រង់ដើម

1បើកដំណើរការកម្មវិធី Safari នៅលើឧបករណ៍ IOS របស់អ្នក ហើយបើក MCW.
2ចុចប៊ូតុង "ចែករំលែក".
2. Press the
3ជ្រើសរើស "បន្ថែមទៅអេក្រង់ដើម".
3. Select
4ជ្រើសរើសប៊ូតុង "បន្ថែម".
4. After installation, you can now login with the App and start Playing!
5សូមរីករាយជាមួយការលេងជាមួយ MCW ដោយគ្រាន់តែចុចលើ កម្មវិធី.

ទាញយកកម្មវិធី MCW របស់យើងពីទូរស័ព្ទដៃថ្ងៃនេះ

ទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏រំភើបជាមួយ MCW!

ទាញយកកម្មវិធី Android

1ចុចប៊ូតុងទាញយកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ខាងក្រោមដើម្បីទាញយកកម្មវិធី.
2នៅពេលទាញយករួច សូមបើក apk ដែលបានទាញយក ហើយដំឡើងវា.
3ចុច ការកំណត់ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យដំឡើងកម្មវិធីពីប្រភពមិនស្គាល់.
3. Click the android download button below to download the App.
4"បន្ទាប់ពីដំឡើងរួច ឥឡូវនេះអ្នកអាចចូលជាមួយកម្មវិធី ហើយចាប់ ផ្តើមលេង!
4. After installation, you can now login with the App and start Playing!
ទាញយកកម្មវិធី Android