loader image

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Cách thiết lập Đăng nhập Sinh trắc học

Oct 22, 2021 | MCW App, MCW App

1. Đi tới cài đặt điện thoại của bạn.

2. Trên cài đặt, tìm kiếm Sinh trắc học trên thanh tìm kiếm hoặc cuộn xuống cho đến khi bạn thấy Mật khẩu & Sinh trắc học.

3. Sau khi mở, hãy tìm Thêm vân tay và / hoặc Thêm khuôn mặt.