loader image

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Chính sách chống rửa tiền

Mục tiêu của Chính sách

Aurora Holdings N.V hoàn toàn cam kết thường xuyên cảnh giác để ngăn chặn rửa tiền và chống lại việc tài trợ cho khủng bố nhằm quản lý và giảm thiểu các rủi ro về quy định, pháp lý và uy tín.

Aurora Holdings N.V. cam kết luôn bảo vệ danh tiếng của mình và bảo vệ các hoạt động và tổ chức của mình khỏi tất cả các mối đe dọa rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và các hoạt động tội phạm khác. Aurora Holdings N.V. sẽ cố gắng cập nhật tất cả các sáng kiến để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế. 

Nghĩa vụ

1. Để tuân thủ các quy định, yêu cầu và lưu ý hướng dẫn của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền, Aurora Holdings N.V. tối thiểu phải:

 • Bổ nhiệm một trong những viên chức cấp cao của mình làm Giám đốc Báo cáo Rửa tiền (MLRO) được chỉ định, người có trách nhiệm sẽ bao gồm các nhiệm vụ theo yêu cầu của các quy định và ghi chú hướng dẫn của luật.
 • Thực hiện thẩm định trong quá trình đăng ký Người dùng theo các Điều khoản và Điều kiện Chung. Điều này sẽ giúp xác định bất kỳ người dùng nào có ý định sử dụng các dịch vụ của Aurora Holdings N.V. và đảm bảo rằng họ ở độ tuổi cho phép.
 • Các giấy tờ tùy thân được chấp nhận sau đây:
  • Chứng minh nhân dân; hoặc
  • Giấy phép lái xe có ảnh thẻ hợp lệ; hoặc
  • Hộ chiếu hợp lệ; và
  • Các hóa đơn điện nước hoặc bảng sao kê ngân hàng gần đây (trong vòng 3 tháng gần nhất)
 • Luôn giữ một danh sách trực tuyến an toàn của tất cả Người dùng đã đăng ký.
 • Giữ lại tài liệu giao dịch và nhận dạng như được định nghĩa trong các quy định và ghi chú hướng dẫn của luật.
 • Cung cấp đào tạo ban đầu và liên tục cho tất cả các nhân viên có liên quan để họ nhận thức được các thủ tục và trách nhiệm cá nhân của họ liên quan đến việc xác định Người dùng, giám sát các hoạt động của Người dùng, lưu trữ hồ sơ và báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ/ bất thường nào.
 • Đảm bảo rằng chính sách này được duy trì và phát triển phù hợp với nghĩa vụ pháp lý và quy định đang phát triển và lời khuyên từ các cơ quan có liên quan.
 • Trong phạm vi có thể, hãy kiểm tra đặc biệt, nền tảng và mục đích của bất kỳ giao dịch lớn hoặc phức tạp nào và bất kỳ giao dịch nào có khả năng xảy ra cao có liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố.
 • Báo cáo bất kỳ nghi ngờ nào về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cho LGA hoặc theo yêu cầu của pháp luật cho cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm thu thập, đối chiếu, xử lý, phân tích và phổ biến thông tin nhằm ngăn chặn rửa tiền và chống tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.
 • Hợp tác với tất cả các cơ quan hành chính, thực thi và tư pháp có liên quan để nỗ lực phát hiện và ngăn chặn hoạt động tội phạm.

2. Ngoài ra, Aurora Holdings N.V. sẽ:

 • Chỉ cho phép đăng ký Người dùng khi người đó là người thừa hưởng thật sự của tài khoản.
 • Không chấp nhận tiền mặt từ Người dùng. Người dùng chỉ có thể nhận tiền từ những phương thức sau đây: chuyển khoản điện tử, séc chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và bất kỳ phương thức nào khác.
 • Không đăng ký Người dùng dưới mười tám (18) tuổi.
 • Chỉ đăng ký một Tài khoản Người dùng duy nhất dưới danh nghĩa của một người cụ thể: các hành vi đa tài khoản bị nghiêm cấm.
 • Chuyển các khoản thanh toán tiền thắng cược hoặc tiền hoàn lại theo cùng một lộ trình từ nơi nguồn tiền xuất phát, nếu có thể.
 • Từ chối cược trừ khi một Tài khoản Người dùng đã được thiết lập dưới tên của Người dùng và có đủ tiền trong Tài khoản Người dùng để trang trải số tiền cược.
 • Từ chối cược trừ khi số tiền cần thiết để trang trải số tiền đặt cược được cung cấp theo cách được chấp thuận.
 • Từ chối Người dùng cư trú hoặc chơi từ các khu vực pháp lý không có uy tín
 • Từ chối các khoản thanh toán cho Người dùng cho đến khi danh tính, tuổi và nơi cư trú của Người dùng có đã được xác minh. 
 • Khi thấy cần thiết, hãy xác minh mức độ tín nhiệm của Người dùng với các bên thứ ba người trước đây đã cung cấp bất kỳ thông tin nào về Người dùng. 
 • Hủy ngay đăng ký của Người dùng nếu biết rằng Người dùng hiện tại đã cung cấp thông tin sai lệch khi hoàn thành quy trình thẩm định. Aurora Holdings N.V cũng sẽ không chấp nhận đăng ký của những Người dùng như vậy