loader image

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Nhận Dạng và Xác Minh Khách Hàng (Chính sách KYC) của MCW-Mega Casino World

Cập nhật lần cuối: ngày 7 tháng 6 năm 2022

Khi người chơi gửi tiền tổng cộng trong thời gian tồn tại vượt quá 2000 EUR hoặc yêu cầu rút tiền bên trong Nền tảng www.casinomcw.com, thì họ bắt buộc phải thực hiện quy trình KYC đầy đủ.

Trong quá trình này, người chơi sẽ phải nhập một số chi tiết cơ bản về bản thân và sau đó tải lên:

 1. Bản sao Giấy tờ tùy thân có ảnh do Chính phủ cấp (trong một số trường hợp là mặt trước và mặt sau tùy thuộc vào tài liệu).
 2. Một bức ảnh tự chụp của họ đang cầm tài liệu ID.
 3. Bảng sao kê ngân hàng / Hóa đơn tiện ích.

Sau khi được tải lên, người chơi sẽ nhận được Trạng thái “Được chấp thuận tạm thời” và các tài liệu bây giờ sẽ ở trên và “Nhóm KYC” sẽ có 24 giờ để xem xét họ và gửi email cho người chơi về kết quả:

 • Phê duyệt
 • Từ chối
 • Cần thêm thông tin – Không thay đổi trạng thái

Khi người chơi ở Trạng thái “Được chấp thuận tạm thời” thì:

 • Họ có thể sử dụng nền tảng bình thường.
 • Tổng cộng họ không được gửi nhiều hơn 500 EUR.
 • Họ không thể hoàn thành bất kỳ hoạt động rút tiền nào.

Hướng dẫn cho “Quy trình KYC”

 1. Giấy tờ tùy thân
  • Có Chữ ký 
  • Quốc gia không phải là Quốc gia bị hạn chế: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ, Pháp và các vùng lãnh thổ, Hà Lan và các vùng lãnh thổ và các quốc gia tạo thành Vương quốc Hà Lan bao gồm Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao và Sint Maarten, Úc và lãnh thổ, Vương quốc Liên hiệp Anh, Bắc Ireland, Tây Ban Nha.
  • Tên đầy đủ khớp với tên của khách hàng
  • Tài liệu không hết hạn trong 3 tháng tới
  • Chủ sở hữu trên 18 tuổi
 2. Bằng chứng cư trú
  • Sao kê Ngân hàng hoặc Hóa đơn Tiện ích.
  • Quốc gia không phải là Quốc gia bị hạn chế: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ, Pháp và các vùng lãnh thổ, Hà Lan và các vùng lãnh thổ và các quốc gia tạo thành Vương quốc Hà Lan bao gồm Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao và Sint Maarten, Úc và lãnh thổ, Vương quốc Liên hiệp Anh, Bắc Ireland, Tây Ban Nha và Síp.
  • Tên đầy đủ khớp với tên của khách hàng và giống với giấy tờ tùy thân.
  • Ngày phát hành: Trong 3 tháng qua.
 3. Chụp ảnh cùng với giấy tờ tùy thân
  • Chủ sở hữu giống như trong tài liệu giấy tờ ở trên
  • Tài liệu giống như trong “1”. Đảm bảo ảnh / số chứng nhận giống nhau

Ghi chú về “Quy trình KYC”

 1. Khi quá trình KYC không thành công thì lý do sẽ được ghi lại và một phiếu hỗ trợ được tạo trong hệ thống. Số phiếu cùng với lời giải thích được thông báo lại cho người chơi.
 2. Khi tất cả các tài liệu thích hợp thuộc quyền sở hữu của chúng tôi thì tài khoản sẽ được chấp thuận.

“Các biện pháp chống rửa tiền AML khác”

 1. Nếu người chơi chưa vượt qua KYC đầy đủ thì họ không thể gửi thêm hoặc rút bất kỳ số tiền nào.
 2. Nếu người chơi đã vượt qua quy trình KYC thành công thì
  • Có giới hạn tiền gửi cho mỗi giao dịch (tối đa 2.000 EUR)
  • Trước khi rút tiền, có một thuật toán và kiểm tra thủ công chi tiết về hoạt động và số dư của người chơi để xem liệu số tiền được rút có phải là kết quả của hoạt động thích hợp trong nền tảng hay không.
 3. Trong mọi trường hợp, người chơi không được chuyển tiền trực tiếp cho người chơi khác.