loader image

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Chỉ dành cho 18 tuổi trở lên?

Mega Casino World chỉ dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên. Hành động của khách hàng dưới 18 tuổi mở tài khoản và/hoặc đánh bạc trên Mega Casino World được coi là hành vi phạm tội. Mega Casino World thực hiện xác minh độ tuổi và bảo lưu quyền thực hiện các xác minh đó theo quyết định riêng của chúng tôi. Công ty có trách nhiệm tiến hành xác minh độ tuổi và chúng tôi rất coi trọng việc này. Những khách hàng đã được yêu cầu hoàn tất xác minh độ tuổi sẽ không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ thanh toán nào của chúng tôi cho đến khi hoàn tất xác minh độ tuổi. Mega Casino World bảo lưu quyền đình chỉ tài khoản của bạn trong khi chờ xác minh tuổi của bạn.

Lưu ý: NẾU PHÁT HIỆN BẤT KỲ KHÁCH HÀNG NÀO DƯỚI 18 TUỔI SỬ DỤNG Mega Casino World, CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN KHOÁ TÀI KHOẢN VÀ HUỶ BỎ TẤT CẢ TIỀN THẮNG.

Hệ thống lọc

Mega Casino World khuyến khích mạnh mẽ và tư vấn cho tất cả khách hàng của mình để đảm bảo rằng trẻ vị thành niên sẽ không truy cập bất kỳ trang web trò chơi điện tử nào.

Phụ huynh có thể điều chỉnh truy cập internet bằng các giải pháp lọc dựa trên các tiêu chí đã chọn. Với các giải pháp lọc, cha mẹ có thể điều chỉnh việc truy cập internet và ngăn trẻ vị thành niên truy cập các trang web trò chơi điện tử. Các giải pháp lọc có thể từ chối quyền truy cập vào Mega Casino World sau khi phát hiện nội dung trên trang web của chúng tôi và các giải pháp có thể đạt được điều đó vì chúng tôi gắn nhãn trang web của mình. Nếu thiết bị của bạn được dùng chung giữa gia đình và bạn bè là trẻ vị thành niên, vui lòng cân nhắc sử dụng các giải pháp lọc dành cho phụ huynh để từ chối họ truy cập vào Mega Casino World.