loader image

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Sự cố tiền gửi MCW (Trên điện thoại di động)

Nov 15, 2021 | Deposit

Lưu ý: Lưu ý: Dưới đây là một số vấn đề bạn có thể gặp phải:

1. Vấn đề: Số tham chiếu không chính xác.
Giải pháp: Nhập số tham chiếu chính xác.

2. Vấn đề: Số ví đã đăng ký không chính xác.
Giải pháp: Nhập số ví chính xác.

3. Vấn đề: Số tiền không chính xác.
Giải pháp: Nhập đúng số tiền.

4. Vấn đề: Chi tiết chưa đầy đủ.
Giải pháp: Nhập thông tin chi tiết đầy đủ.

5. Vấn đề: Loại Thanh toán Không chính xác.
Giải pháp: Nhập đúng loại thanh toán.

6. Vấn đề: Không có biên lai đính kèm.
Giải pháp: Đính kèm biên lai.

7. Vấn đề: Biên lai không hợp lệ.
Giải pháp: Đính kèm biên lai hợp lệ.

8. Vấn đề: Không phải Số của Đại lý.
Giải pháp: Nhập đúng Số đại lý.

9. Vấn đề: Đã xác nhận yêu cầu Dxxx.
Giải pháp:Đảm bảo yêu cầu tiền gửi của bạn trong vòng 48 giờ.

10. Vấn đề: Vượt quá 48 giờ để xác nhận khoản tiền gửi.
Giải pháp: Hãy thử lại vào lần sau.

11. Vấn đề: Cần bằng chứng video hiển thị số ví đến khi chuyển khoản thành công trong bảng sao kê ngân hàng.
Giải pháp: Đính kèm tệp video hiển thị số ví cho đến khi chuyển khoản thành công trong bảng sao kê ngân hàng.

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

2. Trên trang chủ, nhấp vào Tài khoản của tôi.

3. Sau khi mở, bạn sẽ thấy dữ liệu bao gồm các hồ sơ giao dịch của bạn. Để tiếp tục, hãy nhấp vào chi tiết giao dịch.

4. Để biết lý do tại sao thanh toán tiền gửi của bạn không thành công, hãy nhấp vào giao dịch bạn muốn kiểm tra.

5. Sau khi mở, một ghi chú của giao dịch sẽ hiển thị để giải thích lý do tại sao thanh toán tiền gửi của bạn không thành công.