loader image

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Làm cách nào để thêm số điện thoại mới trực tiếp vào tài khoản của người chơi?

Jun 12, 2022 | My Account

1. Đi tới Tài khoản của tôi và nhấp vào Thông tin Cá nhân.

2. Nhấp vào Thêm và nhập số mới.

3. Nhấp vào “xác minh” và bạn sẽ nhận được mã xác minh đến số đầu tiên của mình, hãy nhập mã xác minh và nhấp vào Gửi.

4. Sau khi thêm số thứ 2, hãy nhấp vào “chưa xác minh” để xác minh số mới. Bạn sẽ nhận được mã xác minh vào số mới của mình, nhập mã xác minh rồi bấm gửi.