loader image

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Tôi nên làm gì nếu không xác minh được số điện thoại và email của mình?

Sep 30, 2021 | My Account

Xác minh số điện thoại:
Vui lòng đợi trong vài phút để nhận mã xác minh sau khi kích hoạt quy trình xác minh trong tài khoản của tôi để xác minh điện thoại. Nếu bạn vẫn không nhận được mã xác minh, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi tại telegram để được hỗ trợ. Bấm vào đây để liên hệ với telegram của chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ ngay bây giờ.

Xác minh Email:
Vui lòng đợi vài phút để nhận email xác minh sau khi kích hoạt quy trình xác minh trong tài khoản của tôi để xác minh email. Nếu bạn vẫn không nhận được email xác minh, vui lòng gửi email đến [email protected] bằng email đã đăng ký của bạn để được hỗ trợ.