loader image

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Làm thế nào để mở khóa tài khoản của bạn

Oct 12, 2022 | My Account

1. Gửi email đến Bộ phận hỗ trợ MCW tại [email protected].
    Chủ đề: Yêu cầu mở khóa tài khoản

2. Địa chỉ email được sử dụng khi gửi yêu cầu phải là email bạn đã dùng để đăng ký tài khoản MCW của bạn.

3. Nhập tên người dùng của bạn làm nội dung email của bạn và yêu cầu mở khóa tài khoản.
    Ví dụ: Tên người dùng: abc123. Tài khoản của tôi đã bị khóa. Vui lòng mở khóa tài khoản của tôi.

4. Vui lòng chờ đến khi bộ phận chăm sóc khách hàng trả lời rằng bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình.

5. Đại diện chăm sóc khách hàng của MCW cũng có thể liên hệ với bạn qua điện thoại để xác minh thêm trước khi chúng tôi mở khóa tài khoản của bạn.