loader image

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Xác minh Email

Dec 20, 2021 | My Account

MÁY TÍNH:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

2. Đi tới Trung tâm thành viên và chọn Thông tin cá nhân.

3. Từ Cấp độ bảo mật, hãy nhấp vào biểu tượng email đang nhấp nháy.

4. Kiểm tra xem địa chỉ email của bạn có đúng không và nhấp vào gửi mã xác nhận. Bạn có 5 phút để kiểm tra email của mình để tìm mã xác minh.

5. Đi tới hộp thư đến email của bạn và tìm mã xác minh đã gửi.

6. Quay lại https://mcwlink.co/mcwguidevn và nhập mã xác minh. Sau khi điền đầy đủ, hãy nhấp vào Xác nhận Gửi để hoàn tất yêu cầu xác minh email của bạn.

DI ĐỘNG:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

2. Đi tới Tài khoản của tôi và chọn Thông tin Cá nhân.

3. Trong Email, bấm “Chưa xác minh” để tiếp tục. Bạn có 5 phút để kiểm tra email của mình để tìm mã xác minh.

4. Kiểm tra xem địa chỉ email của bạn có đúng không sau đó nhập mã xác minh.

5. Nhấp vào Gửi để hoàn tất yêu cầu xác minh email của bạn.