loader image

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Làm thế nào để Đặt lại Mật khẩu trên Tài khoản của Tôi?

Jun 15, 2022 | My Account

MÁY TÍNH:

1. Truy cập https://mcwlink.co/mcwguidevn và đăng nhập.

2. Đi tới Trung tâm thành viên.

3. Trong hồ sơ, nhấp vào Đặt lại mật khẩu.

4. Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới.

5. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào xác nhận.

DI ĐỘNG:

1. Truy cập https://mcwlink.co/mcwguidevn và đăng nhập.

2. Chuyển đến Tài khoản của tôi.

3. Tìm Đặt lại mật khẩu.

4. Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới.

5. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào xác nhận.