loader image

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Làm thế nào để đặt lại mật khẩu của tôi?

Jan 5, 2022 | My Account

MÁY TÍNH:

1. Truy cập casinomcw.com. Từ Trang chủ, nhấp vào Đăng nhập.

2. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện. Nhìn và nhấp vào để tìm Quên mật khẩu.

3. Bạn có hai (2) tùy chọn để đặt lại mật khẩu của mình. Qua Email hoặc qua SMS.

4. Để đặt lại mật khẩu bằng email, hãy điền tên người dùng và địa chỉ email của bạn.

5. Bạn sẽ nhận được một email để tiến hành đặt lại mật khẩu của mình.

6. Quay lại trang đăng nhập và nhập mật khẩu tạm thời. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu mới.

7. Mật khẩu mới có 6 – 20 ký tự, ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 số, 1 cho phép ký tự đặc biệt (@ $!% * #).

Nếu bạn vẫn không nhận được mật khẩu tạm thời từ Email hoặc SMS, vui lòng gửi email đến [email protected] bằng email đã đăng ký của bạn để yêu cầu mật khẩu tạm thời.

DI ĐỘNG:

1. Trên trình duyệt điện thoại của bạn, truy cập casinomcw.com. Từ Trang chủ, nhấp vào Đăng nhập.

2. Một trang mới sẽ xuất hiện. Nhấp vào Quên mật khẩu.

3. Bạn có hai (2) tùy chọn để đặt lại mật khẩu của mình. Qua Email hoặc qua SMS.

4. Để đặt lại mật khẩu bằng email, hãy điền tên người dùng và địa chỉ email của bạn.

5. Bạn sẽ nhận được một email để tiến hành đặt lại mật khẩu của mình.

6. Quay lại trang đăng nhập và nhập mật khẩu tạm thời. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu mới.

7. Mật khẩu mới có 6 – 20 ký tự, ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 số, 1 cho phép ký tự đặc biệt (@ $!% * #).

Nếu bạn vẫn không nhận được mật khẩu tạm thời từ Email hoặc SMS, vui lòng gửi email đến [email protected] bằng email đã đăng ký của bạn để yêu cầu mật khẩu tạm thời.